Aktualno OG sada Ogulin

Predstavnice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sudjelovale su na edukaciji u Italiji

U sklopu projekta Erasmus+ Jačanje ljudskih kapaciteta za program obrazovanja odraslih Pripovjedač, predstavnice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sudjelovale su na edukaciji Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age u Fizenze, Italija.

Nova znanja i iskustva uvelike će doprinijeti, kako u provedbi edukacije, tako i u učenju temeljenom na radu, unaprjeđenju vjerodostojnosti i kvalitete medijskih proizvoda i korištenja mehanizama tradicionalnih i digitalnih medija za program odraslih Pripovjedač.