Aktualno OG sada Ogulin

Javni poziv za upis djece u redovne programe ogulinskog Dječjeg vrtića Bistrac

Objavljen je Javni poziv za upis djece u redovne programe ogulinskog Dječjeg vrtića ”BISTRAC” za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave će se zaprimati u razdoblju od 9. svibnja do 17. svibnja do 12:00 sati, a vršit će se putem sustava e-Upisi u dječje vrtiće. U sustav se pristupa putem internetske stranice https://vrtici.e-upisi.hr/. Aplikacija je na nacionalnoj razini dostupna i na portalu e-Građani te omogućava dohvat podataka o kojima evidenciju vode tijela javne vlasti čime se dokida potreba za prikupljanjem određenog dijela dokumentacije u papirnatom obliku.

Ukoliko nije korisnik sustava e-Građani, roditelj koji želi predati prijavu za upis djeteta u vrtić, mora u poslovnici FINA-e zatražiti pristup aplikaciji te ju osobno aktivirati.

Za korištenje tehničke podrške tijekom provedbe upisa osigurana je e-mail adresa [email protected] te broj telefona 047/857-429, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Evaluacija i obrada podataka zaprimljenih zahtjeva traje do 3. lipnja 2024. godine, a roditelji će o daljnjim koracima upisa u vrtić biti pravovremeno obavješteni putem mrežne stranice vrtića www.bistrac.hr ili osobno putem e-maila.

Dodajmo ovome da će se prijave za programe predškole i igraonice odvijati od 1. lipnja do 15. lipnja 2024. godine. Predaja zahtjeva vršit će se putem e-maila [email protected] .

Sve detalje o upisima u ogulinski vrtić “Bistrac” možete pronaći na njihovoj internetskoj stranici www.bistrac.hr, u rubrici Upisi.