Aktualno OG sada Ogulin

Završena i treća edukacija za program obrazovanja odraslih

U sklopu projekta Erasmus+ Jačanje ljudskih kapaciteta za program obrazovanja odraslih Pripovjedač, predstavnica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sudjelovala je na trećoj edukaciji Discovering the Best Educational Systems in Europe and the World od 6. do 11. svibnja u Amsterdamu, Nizozemska.
Nova znanja i iskustva, te posebice primjeri dobre prakse obrazovnih sustava skandinavskih zemalja, SAD-a, Argentine, Japana, Kine, Belgije, Italije, Austrije i Grčke, vježbe izrade kurikuluma, uvelike će doprinijeti stvaranju nastavnog plana i programa Pripovjedač, na način da donose odgovore kako implementirati kulturnu baštinu Ogulina zavičaja bajke u učionicu i kako na istoj utemeljiti i izraditi plan i program obrazovanja odraslih Pripovjedač, ali i ostale programa POU Ogulin.
Program mobilnosti sufinanciran je sredstvima Europske unije. (foto:POU Ogulin)