Aktualno OG sada Ogulin

“Aktualni sat” u znaku komunalnih tema

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina počela je prijedlogom Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo. Detaljni plan uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo obuhvaća područje Vrelo u naselju Jasenak u kojem se nalazio bivši Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica. Glavna zgrada centra je izgorjela 2011.godine nakon čega dolazi do gašenja Hrvatskog olimpijskog centra Bjelolasica.
Kupovinom imovine bivšeg HOC-a, mijenjaju se potrebe i planovi novog investitora koji je pokrenuo inicijativu da se predmetni Plan stavi izvan snage, a paralelno pristupi izmjenama Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak – UPU 2, unutar kojeg se predmetni Detaljni plan uređenja HOC Bjelolasica na lokaciji Vrelo nalazi. Odluka je donesena jednoglasno.

Sjednica je nastavljena Aktualnim satom.

Nataša Todorović (SDP) pitala je gradonačelnika Dalibora Domitrovića o EU projektima koji se provode i koji su u planu, a vrijednost je, rečeno je u odgovoru, veća od 8 milijuna eura.

Ljiljana Gračanin (SDP) osvrnula se na uređenje naselja Struga, upitavši kad će se nastaviti radovi na uređenju prometnice od crkve do Gimnazije. “Za nekoliko dana krenut će se sa rušenjem starih stabala u Strugi”- odgovorio je gradonačelnik Domitrović, istaknuvši da je prometnica u vlasništvu države.

Zlatko Mrvoš (SDP) pitao je u kojoj je fazi proširenje Poduzetničke zone, na što je odgovoreno da se ništa nije promijenilo i da izračun za šumski etat koji radi Uprava šuma Ogulin i dalje iznosi 17,6 milijuna kuna, iako su etat u međuvremenu Hrvatske šume posjekle. Netko bi za takve procjene trebao kazneno odgovarati.

Anđelka Salopek (HDZ) zanimala se za izgradnju sportske dvorane pri Osnovnoj školi Zagorje i status projekta Aglomeracije. Gradonačelnik Domitrović podsjetio je vijećnicu da je “dvoranu obećala županica na jednoj lijepoj fešti”, no službeni dopis iz Županije poslan je na mjesne odbore Zagorje, Desmerice i Ribarići, ali ne i na Grad Ogulin! Pored toga, Grad je još 2018. sve učinio da gradnja dvorane počne, ali od toga ništa. Aglomeracija je, podsjetio je, prijavljena, o čemu je govorio i direktor Vodovoda i kanalizacije Bojan Prebežić, istaknuvši da raniji projekt bivše uprave iz 2014. nije bio prihvatljiv.

Josip Puškarić (HDZ) zamjeniku gradonačelnika Danielu Vukelji postavio je upit o pristupnoj cesti prema Šmitovom jezeru, jer je u lošem stanju, a cesta će doći na red nakon krpanja udarnih rupa i sanacija koje se trenutno obavljaju.

Neven Ivošević (SDSS) također se osvrnuo na održavanje cesta, ali u Donjim Dubravama, Drežnici i Jasenku.

Ivica Porubić (HDZ) govorio je o lošem stanju baraka u vlasništvu grada na Bukovniku i na Škrilama, te koliko financijskih sredstava je grad Ogulin doznačio Udici i Ogportalu za 2023. godinu. Na drugo pitanje dobit će pismeni odgovor, a što se baraka tiče većina stanara se iz njih ne želi iseliti, te će se ići u sanaciju.

Momir Jakšić (SDP) upitao je plaćamo li najskuplju vodu i koliko je metara kanalizacije izgrađeno, pa je gradonačelnik podsjetio na izjave Bojana Prebežića i neprihvatljivost tadašnjeg projekta, a 4oo novih korisnika je priključeno na postojeću kanalizacijsku mrežu. Cijena vode u Ogulinu je 1,04 a u Karlovcu 1,08 eura, naknada za razvoj kod nas je 0,13, a u Karlovcu 0,26 eura.

Filip Šehović (SDP) pitao je kad možemo očekivati završetak radova u Šenoinoj ulici, a iz odgovora saznajemo da su radovi zaustavljeni radi odrona pruge i sigurnosti putnika. Slijedi gradnja potpornih zidova i nastavak radova.

Ljiljana Šušnjar (SDP)zanimala se planira li se uređenje Vijenca Ive Marinkovića, što bi trebalo, po riječima gradonačelnika, krenuti uskoro. Prvo ide otkup garaža, kao i u Strugi, te nastavak uređenja.

Jurica Pribanić (SDP) osvrnuo se na radove na groblju Sv. Petar. Jedan dio obnove mrtvačnice i krovišta financirao je grad, a ostalo SKG. Zahvat je, prema riječima direktorice Sanje Tomić, nešto veći.