Aktualno OG sada Ogulin

Grad Ogulin objavio Javne pozive povodom proslave Dana Grada Ogulina 2024. godine

Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina na svojoj prvoj sjednici održanoj 13. svibnja 2024. godine donio je odluku o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina i Javnog poziva za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina.

Svi zainteresirani svoje prijedloge trebaju dostaviti najkasnije do 14. lipnja 2024. godine, a odvijanje programa povodom Dana Grada Ogulina u ovoj godini planira se od 9. do 22. rujna 2024. godine.
Prijedlozi programa za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina dostavljaju se na adresu: Grad Ogulin, Odbor za proslavu Dana Grada Ogulina, B. Frankopana 11, 47300 Ogulin ili elektroničkim putem u PDF formatu na e-mail adresu: [email protected] .

Prijedlozi programa za proslavu Dana Grada Ogulina podnose se isključivo putem sustava SOM natječaji.
Poveznica na registraciju i prijavu za u sustav SOM:


LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKAhttps://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKAhttps://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: [email protected]


NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je ISKLJUČIVO u slučaju problema pri registraciji u
sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.
Tekst Javnog poziva dostupan je na linku :

Javni poziv za dostavu prijedloga programa za proslavu Dana Grada Ogulina

Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ogulina