Aktualno OG sada Ogulin

Potpore u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti temeljem Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2024. godini. Tako će se tijekom ove godine iz gradskog proračuna izdvojiti sredstva za ukupno 7 različitih vrsta potpora. Između ostalog, subvencionirat će se projekti poduzetništva žena, mladih poduzetnika, poduzetnika početnika. Također će se subvencionirati kamate na poduzetničke kredite osiguranih od poslovnih banaka.

Važno je napomenuti da je jedan od osnovnih kriterija koje prijavitelji moraju zadovoljiti taj da imaju sjedište te da ulažu u projekt na području Grada Ogulina.

Prijava na Javni poziv podnosi se Gradu Ogulinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje na obrascu prijave, kojeg izrađuje isti ovaj Upravni odjel, od 01. kolovoza 2024. do 01. rujna 2024. Izuzetak je Potpora kamata na poduzetničke kredite, za koju se prijave podnose najkasnije do 10. prosinca 2024. godine.

Zahtjevi za potpore podnose se isključivo elektroničkim putem, poveznicom i uputom koja će biti dostupna na službenoj web stranici Grada Ogulina (www.ogulin.hr). Više detalja o ovom javnom pozivu možete pronaći i pročitati na web stranici Grada Ogulina.

Inače, za Sustav potpora u malom i srednjem poduzetništvu u ovogodišnjem proračunu Grada Ogulina osigurano je ukupno 80.000,00 Eura.