Aktualno OG sada Ogulin

Stigli jeleni lopatari na Humac

Jučer su članovi Lovačkog društvo Klek Ogulin, u suradnji sa OPG-om Zovko, vlasnika Darka Zovka iz Požege, u gater kod lovačke kuće Humac u Turkovićima dovezli jelene lopatare i to četiri košute i jelena.
Naime, vrijedni članovi Lovačkog društva Klek Ogulin  intenzivno dva mjeseca rade na uređenju već postojećeg gatera, kako bi isti bio spreman za uzgoj jelena lopatara. Pod vodstvom predsjednika društva Elvisa Vučića uređena je i sama lovačka kuća, kao i svi ostali prateći objekti.
Cilj uzgoja jelena lopatara prvenstveno je poticanje mladih generacija na uzgoj i zaštitu divljači.

Planirana je i suradnja sa Dječjim vrtićem Bistrac, kako bi i naši najmlađi mogli upoznati, te hraniti iz ruke ovu vrstu divljači, a  samim time i bolje upoznati svrhu i razvoj lovstva na području grada Ogulina.

Ovim putem iz Lovačkog društva apeliraju i mole sve one koji posjete gater u Turkovićima da ne hrane navedene jelene bez suglasnosti i prisustva odgovorne osobe, zadužene za hranjenje jelena.