Aktualno OG sada Ogulin

Gradu Ogulinu sredstva za sufinanciranje opremanja doma na Kleku, te za “Ljeto u Ogulinu”

Grad Ogulin se u ožujku prijavio na Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje unapređenja turizma Karlovačke županije.

Kako saznajemo iz nedavno objavljenih rezultata Javnog poziva, Gradu Ogulinu je odobreno za Mjeru 1. „Unapređenje javne turističke infrastrukture aktivnog turizma“ 4.000,00 eura za sufinanciranje projekta „Opremanje planinarskog doma Klek“. Navedenim iznosom će se sufinancirati 42 madraca Primasan, te 45 PMC jastuka, a  Grad Ogulin će  sudjelovati sa 1.333,33 eura. Na taj način će se zamijeniti dotrajala oprema na planinarskom domu koja praktički nije mijenjana od otvorenja.

Po istom Javnom pozivu. za Mjeru 2. „Potpore turističkim manifestacijama na području Karlovačke županije“ Grad Ogulin je ostvario 3.000,00 eura za manifestaciju „Ljeto u Ogulinu“. Navedenim iznosom će se sufinancirati prikazivanje dva filma, te usluga ozvučenja, rasvjete, režija koncerta i pozornice za manifestaciju. Ovdje će Grad Ogulin participirati sa 500 eura.