Aktualno OG sada Ogulin

Održana radionica “Saborka i destinacijski potencijal Saborskog”

U Saborskom je održana radionica na temu destinacijskog razvoja i korištenja vodiča “Saborka”. Radionica je bila namijenjena iznajmljivačima, vlasnicima OPG-ova, članovima lokalnih udruga i ugostiteljima. Na radionici su predstavljeni koncept i uloga vodiča “Saborka” za obilazak staze Izvor voda u kontekstu destinacijskog razvoja. Rasprava koja je vođena donijela je nove ideje za daljnje razmišljanje, što je bio jedan od ciljeva ove radionice.