Aktualno OG sada Ogulin

Radovi na Novoj cesti

Radovi na rekonstrukciji Nove ceste, pretposljednja faza, teku prema planiranoj dinamici. Izvođač ove faze radova je tvrtka Arkada d.o.o. iz Duga Rese. Nakon toga preostaje posljednja faza, a to je križanje i spoj s državnom cestom D42, saznajemo iz gradske uprave.

 

Rekonstrukcijom Nove ceste i dovršetkom rekonstrukcije ulice Ivana Gorana Kovačića stvorit će se preduvjeti da se zatvori promet centrom grada i da se prostor oko Frankopanskog kaštela proglasi pješačkom zonom.

 

Naime, teretni promet koji trenutno prolazi centrom grada bitno narušava kvalitetu života građana i ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, a uz to vibracije od teškog tereta uzrokuju oštećenja na kulturnoj baštini u centru grada, ne samo na Frankopanskom kaštelu, nego i na ostalim starim zgradama.