Odgovor smo dobili, ali nismo doznali ništa!

OGportal je nedavno objavio članak pod naslovom “Zbog čega je promijenjena Odluka o sufinanciranju Poduzetničke zone Ogulin, nakon što je prošla sve provjere?”

S obzirom da je direktor  Poduzetničke zone Mladen Stipetić naveo niz konkretnih podataka i činjenica, koji govore da ni njemu, a ni mnogima, nije jasno zbog čega je njihova ponuda odbijena, obratili smo se nadležnom Ministarstvu  regionalnog razvoja i fondova Europske unije i poslali upit:  zbog čega se sve ovo ovako odvijalo, zbog čega je promijenjena Odluka o sufinanciranju nakon što je prošla sve provjere, odnosno zašto odmah nisu bili isključeni iz postupka , ako su nešto krivo napravili?

Kako na naš prvi upit više od 20 dana nitko nije odgovarao, upit smo ponovili  i tek nakon toga, jučer  dobili odgovor.

A u odgovoru glasnogovornica navodi:

Poštovani,

Poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ (referentni broj) KK.03.1.2.03. zatvoren je 22. rujna 2017. godine u kojem roku su dostavljene prijave prijavitelja. Postupak dodjele bespovratnih sredstava za navedeni poziv podijeljen je u tri faze (Faza 1. – Zaprimanje, registracija, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti Prijavitelja, Faza 2. – Provjera prihvatljivosti projekta, aktivnosti, izdataka te ocjena kvalitete, Faza 3. – Donošenje Odluke o financiranju) s tim da je za prve dvije faze nadležan SAFU (Posredničko tijelo razine 2), a za fazu 3 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (Posredničko tijelo razine 1).

Napominjemo kako postupak dodjele za svaku projektnu prijavu završava tek sa donošenjem odluke o financiranju bez obzira koje je tijelo nadležno za pojedinu fazu. Također, svi se prijavitelji redovito obavještavaju o završetku pojedine faze što ne isključuje mogućnost povratka u prethodnu fazu ukoliko su primijećene dodatne nejasnoće. Naime, naknadnom provjerom podataka u fazi pripreme dokumentacije za izradu ugovora može se pojaviti potreba za daljnjom obradom slijedom čega može doći i do Ispravka obavijesti o rezultatima neke od faze postupka sa svim relevantnim podacima te se sukladno navedenom prijavitelju omogućava i novi rok za izjavljivanje prigovora.

Također ističemo, uzimajući u obzir činjenicu da upit nije postavljen od strane Prijavitelja niti njegovog opunomoćenika, kako nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja vezana za postupak dodjele odnosno davati pojašnjenja i obavijesti u vezi s postupkom konkretnog prijavitelja”-navodi  se u odgovoru glasnogovornice, čije ime nismo saznali.

 

Facebook Comments