“Smatramo primjerenim da župan, kao čelna osoba, na simboličan način uruči građevinsku dozvolu”

Župan Karlovačke županije Damir Jelić prošli tjedan  je u Ogulinu, u Poduzetničkoj zoni, uručio članu uprave Bjelina Stjepanu Vojiniću građevinsku dozvolu za izgradnju novog logističkog centra i proizvodnog pogona.
Izdavanje građevinskih dozvola , poput ove, u nadležnosti je Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Ureda u Karlovcu.

S obzirom da je mnogim našim čitateljima bilo čudno da župan Damir Jelić osobno dolazi nekome dostaviti građevinsku dozvolu, koja se, kako piše u zakonskim aktima, dostavlja investitoru od strane nadležnog Ureda, za odgovore smo zamolili pročelnicu Marinu Jarnjević.

Pitanja smo poslali još prošli tjedan, a nakon zamolbe da požuri s dostavom odgovora, dobili smo ga jučer.

U nastavku možete pročitati što nas je zanimalo i što nam je odgovoreno:

1. S kojim datumom je doneseno pozitivno rješenje i odluka za odobrenjem ove građevinske odluke?

Građevinska dozvola za investitora Bjelin d.o.o. iz Ogulina izdana je 29.travnja 2020. godine.

2. Da li župan Karlovačke županije ima ikakav utjecaj na dobivanje ili ne dobivanje građevinske dozvole, ili o tome samostalno, na osnovu zakonske regulative, odlučuje Ured Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš?

Ishođenje akata za gradnju propisano je pozitivnim propisima Republike Hrvatske, konkretno, pretežno Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o općem upravnom postupku, kao i nizu podzakonskih akata. UO za graditeljstvo i okoliš, a u čijem je djelokrugu i izdavanje građevinskih dozvola i ostalih akata za gradnju, dio je županijskog ustroja kojem je župan čelna osoba.

3. Tko je županu karlovačke županije i s kojim pravom dao tuđu građevinsku dozvolu? Zašto spomenuta građevinska dozvola nije dostavljena u skladu sa Zakonom o građenju?

Kako bi pokazali senzibilitet i usmjerenost ka razvoju i potpori gospodarstvu u Karlovačkoj županiji , smatramo primjerenim da župan, kao čelna osoba, na simboličan način uruči ovaj dokument. Time pokazujemo brigu za razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta, na korist i radost svih žitelja ogulinskog područja. Napominjemo da je tvrtki Bjelin građevinska dozvola uručena u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Spomenuta dozvola dostavljena je odmah po izdavanju stranci sukladno čl. 120 Zakona o gradnji.

4. Na koji način vaš Ured inače dostavlja građevinske dozvole?

Građevinske dozvole dostavljaju se sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o općem upravnom postupku. Potrebno je naglasiti da se u mandatu ove županijske vlasti znatno ubrzalo izdavanje svih potrebnih akata za gradnju i da se posebno vodi briga o gospodarskim investicijama kako bi se investitorima omogućila što brža realizacija njihove investicije. Ovakvo strateško usmjerenje Karlovačke županije i ovakav način rada, prepoznaju i cijene investitori s područja grada Ogulina.

5. Da li je župan ikada do sad nekome osobno nosio građevinsku dozvolu?

Da.

6. Znači li to da će se i u buduće župan odazvati eventualnom pozivu i osobno uručivati građevinske dozvole?

Stav je Karlovačke županije i župana g. Damira Jelića da treba cijeniti svakoga tko svojim radom i ulaganjima otvara i jedno radno mjesto. Tvrtke koje svojim investicijama otvaraju desetine, ili kao tvrtka Bjelin, i više od sto radnih mjesta, treba posebno poštivati i u takvim prigodama odati im priznanje na način da im župan kao čelnik jedinice područne samouprave osobno na simboličan način uruči građevinsku dozvolu. Takvu ćemo praksu svakako i dalje nastaviti.

Facebook Comments