Aktualno OG sada Ogulin

Uspješna druga edukacija u sklopu Erasmus + projekta

U sklopu projekta Erasmus+ Jačanje ljudskih kapaciteta za program obrazovanja odraslih Pripovjedač, predstavnice Pučkog otvorenog učilišta Ogulin sudjelovale su na novoj edukaciji Discovering Renaissance Art in Florence, Firenze, Italija.

Stečena znanja i iskustva uvelike će doprinijeti stvaranju nastavnog plana i programa Pripovjedač, na način da donose odgovore kako implementirati kulturnu baštinu Ogulina, zavičaja bajke u učionicu i kako na njoj utemeljiti i izraditi plan i program obrazovanja odraslih Pripovjedač, ali i ostale programe POU Ogulin. Program mobilnosti sufinanciran je sredstvima Europske unije.