Protupožarna oprema

U siječnju 2007. godine investitor Teniske dvorane u Bolničkoj ulici bb, izgrađenoj na k.č. 4516/1 k.o. Ogulin, podnio je zahtjev za tehnički pregled dovršene građevine. Tehnički pregled izvršen je 2. ožujka 2007. godine i zapisnikom je, pored ostalih sitnih primjedbi, bilo posebno naglašeno od strane inspektora zaštite od požara, kao člana povjerenstva tehničkog pregleda, da se uporabna dozvola ne može izdati dok se ne otklone nedostaci koji se odnose i na projektom predviđen nadzemni hidrant NH4 te protupožarni ormarići s vatrogasnom opremom.

Kada su otklonjeni svi nedostaci izdana je uporabna dozvola. Iste, ili možda sljedeće godine, prolazeći često mimo ove dvorane primijetio sam da je ormarić na istočnoj strani razvaljen i da je bez opreme. Reagirao sam kod osoblja za održavanje dvorane, ali oni nisu reagirali. Nazvao sam inspektora zaštite od požara u Karlovcu i upozorio ga da zbog tih ormarića nismo mogli ishoditi uporabnu dozvolu, a korisnici dvorane se ponašaju neodgovorno.

Za nekoliko dana došao je inspektor, sačinio zapisnik i naredio da se ormarići dovedu u red kako je propisom određeno. Nedugo iza toga ormarići su uređeni i privedeni svrsi.

Neko vrijeme nisam na posao išao tim putem i nisam mogao primijetiti ništa neobično. Međutim početkom rujna išao sam uz dvoranu, za koju kažu da ni ne služi više tenisačima, već igračima badmintona, i primijetio da su ormarići provaljeni i, čini se, nema opreme. To sam 13. rujna ove godine i fotografirao, ali sam usput primijetio da su vertikale koje krovnu vodu odvode u upojne bunare izgrađene naknadno i nestručno. To je trebalo izvesti onako kako je to rješeno na vertikali uz protupožarni ormarić. Projektom je bilo predviđeno da se krovne vode ispuštaju na teren.

Sada su te tri vertikale koje su odvodile krovne vode na otvoreni teren skraćene i takve, uvučene u šire plastične cijevi i kroz nogostup provedene u teren. E tu, pored otvorenog ormarića koji je neophodan za protupožarnu zaštitu i bio uvjet za uporabnu dozvolu, ima jedna arhitektonska greška koju su izveli stručnjaci kada su vertikalne krovne vode sprovodili u zemlju.

Plastične cijevi koje su puno šire od ljevanoželjeznih nisu na istoj visinskoj koti i nagrđuju izgled pročelja dvorane, s jedne strane, a velikom razlikom profila na spoju jednih i drugih cijevi otvara se opasnost da se ta razlika zapuni sa smećem i začepi do te mjere da se stvori poplava u cijevima krovnog odvoda. Nisu spojene na stručan način.

Dakle, vodeći ljudi Sportske zajednice igraju na sreću. Ne zna se kada su se razvalili ormarići, što može biti i pet-šest godina, a isto ne znamo kada je „uređen“ odvod krovne vode. Sve to djeluje tako, da ljudi koji vode tu zajednicu imaju prečih poslova od pažnje na eventalne požare ili popla-ve koja može prodrijeti i u dvoranu.

Stoga sam pozvao susjeda 7. studenoga ove godine da zajedno otvorimo protupožarne ormariće i vidimo njihov sadržaj kako bi se uvjerili u sigurnost zaštitie od požara. Na istočnom dijelu dvorane u ormariću nije bilo ničega, potpuno prazan, dok je na zapadnoj strani u ormariću je bilo sam donje crijevo. Drugog dijela crijeva sa sapnicom nije bilo. To znači da protupožarna zaštita građevine ne odgovara i treba ju zatvoriti jer je to bio uvjet za izdavanje uporabne dozvole.

Sutra ću osobno ponovno obavijestiti Inspekciju zaštite od požara da iziđu na teren, sastave zapisnik o stanju teniske dvorane i dadu zabranu za njenu uporabu. Naravno da odgovorne osobe u Sportskoj zajednici moraju snositi posljedice.

Za svoju brigu oko ove dvorane imam niz razloga; sudjelovao sam u izradi građevne dozvole, tehničkom pregledu dvorane nakon završetka, izdavanju uporabne dozvole i sudjelovao, kao i svaki građanin, u financiranju dvorane. Kad je dvorana krenula u pogon, u njoj su se uhljebili ljudi koji o njoj brinu onoliko koliko im je potrebno.

Na najnovijim snimkama je stanje sportske dvorane kao znak brige u arhitektonskom i protupožarnom smislu. Za sve ostalo hitno ih treba podvrći institucijama koje su za to nadležne.

 

Piše: Krešimir Rendulić
(Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove uredništva, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara.)

Komentari