DNEVNO IZVJEŠĆE PUZS KARLOVAC ZA 05./ 06. lipnja 2017. godine

U protekla 24 sata Županijski centar 112 (ŽC 112) Karlovac zaprimio je 176 poziva građana. Od poziva hitne zdravstvene problematike Županijskog zavoda za hitnu medicinu, građani su preko ŽC 112 zatražili pomoć u 18 navrata, od toga je u 11 poziva zatražena intervencija medicinskog tima dok su 7 poziva bila savjetodavne naravi.

Relativno mirno. Događaji su slijedeći.

Vatrogasne intervencije
JVP grada Ogulina i DVD Plaški imali su intervenciju na požaru kuće u naselju Zebić, općina Plaški. DVD Barilović i JVP grada Karlovca imali su po jedan požar otvorenog prostora, požar trave.

Facebook Comments