Gradska uprava zaposlila šestero ljudi putem mjere Javni radovi

U gradskoj upravi su sklopljeni ugovori za zasnivanje radnog odnosa sa šestero nezaposlenih osoba s područja grada. Nezaposlene osobe su angažirane putem mjere Javni radovi koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ). Ugovori su sklopljeni na određeno vrijeme, s rokom od 6 mjeseci, a sredstva za njihove plaće su osigurana od strane HZZ-a.

Prijave na ovaj natječaj zaprimale su se u razdoblju od 29. studenog do 8. prosinca, a natječaj je bio objavljen na stranici Grada (www.ogulin.hr), putem lokalnih medija, kao i na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

“Nadajmo se da ćemo putem ove mjere barem privremeno olakšati egzistenciju ovim šestero naših nezaposlenih žitelja, a oni će zauzvrat kroz idućih 6 mjeseci društveno korisnim radom služiti zajednici. I ubuduće ćemo koristiti ovakve mjere, tako da vjerujemo da će ponovno biti prilike da se prijave zainteresirane osobe”-kaže nam zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja.

Radovi na kojima će biti angažirani su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i puteva koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, uklanjanju posljedica bujičnih poplava, radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada koji uključuju sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje te nasipanje zemljom saniranih površina i slični radovi.

Kada zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput bure, kiše ili snijega, neće biti moguće odrađivati prije navedene poslove putem mjere Javni radovi angažirane osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove, poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

Komentari