Predstavljamo Nevena Ivoševića, trećeg dogradonačelnika Ogulina

OGportal je u dva navrata objavio razgovore sa novoizabranim zamjenicima gradonačelnika Dalibora Domitrovića. Nakon Daniela Vekelje i Ivane Salopek Šumonja, danas objavljujemo intervju sa trećim zamjenikom, Nevenom Ivoševićem. Pitanja su za svih troje bila ista. Evo što smo u razgovoru s Nevenom Ivoševićem doznali.

U kratko nam se predstavite

Rođen sam u Ogulinu 31.1.1981. godine gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Nakon završene srednje škole, diplomirao sam 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistar inženjer elektrotehnike. Radim na mjestu tehničkog direktora u društvu Pružne građevine d.o.o., tvrtka u vlasništvu društva HŽ Infrastruktura d.o.o.. Jedan sam od osnivača Pododbora SKD Prosvjeta u Ogulinu. Bio sam predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine grada Ogulina u prethodnom mandatu i podpredsjednik sam u sadašnjem mandatu. Podpredsjednik sam Gradske organizacije SDSS-a Grada Ogulina i podpredsjednik Županijske organizacije SDSS-a Karlovačke županije. Od nedavno sam i oženjen.

Što vas je motiviralo da se kandidirate na izborima?

Događanja koja se odvijaju u zadnje vrijeme, rad pojedinaca na podjeli u političkom životu sve malobrojnije srpske zajednice, motivirala su me da pokušam zajedno sa svojim suradnicima i kolegama pokrenuti novu pozitivnu snagu koja će kod ljudi biti prepoznata kao takva. U tome smo i uspjeli.

Kako ocjenjujete rad dosadašnje vlasti?

Na ovo pitanje je teško dati jednostavan i decidiran odgovor. Rad lokalne samouprave je izrazito širok i kompleksan i svakako da postoji prostor za napredak u radu. Određeni projekti su započeti i biti će od izrazite važnosti ustrajati u njihovom ostvarivanju. Svakako treba nastojati iskoristiti mogućnosti koji se pružaju preko europskih fondova, a koje nisu malene.

Jeste li očekivali pobjedu?

Jesam. Pobjedu sam očekivao s obzirom na dugogodišnji rad u kulturnom i političkom životu srpske zajednice na području Grada Ogulina. Bez obzira na nekorektnu pa i u nekim segmentima nelegalnu kampanju jednog od suparnika, ostali smo dostojanstveni i ostvarili očekivani uspjeh na izborima.

Kakav je osjećaj bio u nedjelju nakon proglašenja rezultata?

Osjećaji su bili pomiješani, od euforije i ushićenja do osjećaja odgovornosti koja se preuzima sa izabranom funkcijom. Imao sam protivnike koji su osam godina bili u izvršnoj vlasti kao bivši članovi SDSS-a i uz sve njihove prednosti koje su iz toga proizlazile i nastojanja da razruše do sada izgrađeno, uspjeli smo zajedno sa ljudima na terenu u kratkom vremenu popraviti nanesenu štetu. Ljudi su to prepoznali i zbog toga osjećam veliko zadovoljstvo i optimizam.

Za koje područje ćete biti zaduženi?

Posebnu pažnju ću usmjeriti na jačanje i povezivanje političkih, kulturnih i društvenih institucija srpske zajednice kao i primjenu zakonskih okvira propisanih za njihovo funkcioniranje. Do sada nisam sa gradonačelnikom dogovorio određeno područje za koje ću biti zadužen, ali sam siguran da će se nakon konstituiranja gradskog vijeća dogovoriti konkretna podjela. Kroz svoj dugogodišnji rad u manjinskoj zajednici stekao sam uvid u problematiku iste, te ću nastojati gradonačelniku ukazati na probleme kako bi ih zajedničkim zalaganjem riješili.

Hoćete li primati naknadu ili ćete volontirati?

Funkciju zamjenika gradonačelnika ću obnašati volonterski. Želio bih da se veliki iznos novca, koji će Grad uštediti time što mi ne isplaćuje puni iznos plaće, namjenski iskoristi.

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.