Počinje isplata naknada za štetu od elementarnih nepogoda

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28.12.2017. godine donijela Odluku o dodjeli pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini. Pomoć će biti isplaćena iz državnog proračuna, saznajemo iz priopćenja koje smo primili iz gradske uprave, u kojem se još navodi:

U 3 elementarne nepogode koje su zahvatile grad Ogulin u 2017. godini gradsko Povjerenstvo za procjenu šteta obradilo je 717 zahtjeva za naknadu šteta. Ukupni procijenjeni iznos prijavljenih šteta iznosi 16.193.554,47 kuna. Isplate naknada za štete će se vršiti prema uputi Vlade i Županijskog povjerenstva za procjenu šteta.

Za štetu na području grada Ogulina Vlada RH je dodijelila 1.826.471,79 kuna. Od toga je za štete u poljoprivredi dodijelila 206.313,39 kuna, za štete na građevinskim objektima 780.158,40 kuna, za štete na komunalnoj infrastrukturi 105.000 kuna, a za štete na cestovnoj infrastrukturi 735.000,00 kuna.

Vrsta štete

Procijenjena šteta,
u kunama

Iznos za naknadu šteta, u kunama

Korisnik
naknade

na poljoprivredi

4.934.184,12

206.313,39

građani

na građevinskim objektima

3.715.040,20

780.158,40

građani

na komunalnoj infrastrukturi

500.000,00

105.000,00

Grad Ogulin

na cestovnoj infrastrukturi

3.500.000,00

735.000,00

ŽUC

Ukupno

12.649.224,32

1.826.471,79

područje Ogulina

na opremi, gospodarskim objektima, pokretnoj imovini, u poljoprivredi (manje od 1.000 kuna) i druge koje se ne isplaćuju

3.544.330,15

0,00

neće se isplaćivati naknada štete

Sveukupno šteta

16.193.554,47

1.826.471,79

Isplata naknade šteta prema građanima će se vršiti prema popisu koje je dostavilo Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta koje je u svakom pojedinom slučaju odredilo iznose naknade koju treba isplatiti.

Za štete na poljoprivredi Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta nije uzelo u razmatranje štete manje od 1.000,00 kuna te u tim slučajevima oštećenicima nikakva naknada neće biti isplaćena.

Za štete na građevinskim objektima naknade će biti isplaćivane samo za štetu na obiteljskim i višestambenim zgradama, neće biti isplaćivane za štetu nastalu na gospodarskim objektima, opremi i pokretnoj imovini. Naknade za štete na obiteljskim i višestambenim objektima će biti isplaćivane u iznosu 21% od vrijednosti prijavljene štete.

Naknade za štete će biti isplaćivane tijekom idućeg tjedna, a za dodatne informacije građani mogu nazvati na broj 047/532-198 ili upit pisanim putem dostaviti na e-poštu grad-ogulin@ogulin.hr

Facebook Comments

No announcement available or all announcement expired.