I grad Ogulin bit će “Aktivan u zajednici”

U sklopu programa „Aktivni u zajednici“ odabrane su jedinice lokalne samouprave u kojima će se provoditi program. Naime, temeljem  provedenog javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u programu „Aktivni u zajednici“ odabrane su slijedeće jedinice lokalne samouprave:
ISTARSKA ŽUPANIJA
1. OPĆINA MARČANA
2. GRAD LABIN
3. GRAD PAZIN
4. OPĆINA LANIŠĆE
5. GRAD PULA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
6. GRAD KARLOVAC
7. GRAD OGULIN
8. GRAD DUGA RESA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
9. OPĆINA RADOBOJ
10. GRAD ZABOK
11. OPĆINA KUMROVEC
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
12. GRAD DELNICE
13. GRAD CRIKVENICA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
14. OPĆINA JASENOVAC
15. GRAD GLINA
S obzirom na pristigli manji broj prijava u Primorsko-goranskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, a temeljem uvida u stanje civilnog sektora na terenu, za te dvije županije će se naknadno odabrati još po jedna jedinica lokalne samouprave u kojima će se provoditi predmetni program.
S obzirom na važnost programa, te 5 pristiglih prijava iz Istarske županije, program će se provoditi u svih 5 jedinica lokalne samouprave.
Nakon odabira jedinica lokalne samouprave Zaklada će u istima organizirati predstavljanje predmetnog programa, edukaciju o društvenom kapitalu i filantropiji, te društveno odgovornom poslovanju. Zajedno s dionicima u lokalnoj zajednici detektirat će se potreba te zajedničkim aktivnostima pristupit će se njenom rješavanju.

Facebook Comments