Upiši se u besplatne programe obrazovanja odraslih financirane iz Europskog socijalnog fonda u PUČKOM OTVORENOM UČILIŠTU – POUKA u Karlovcu!

Pučko otvoreno učilište Pouka je ustanova koja se bavi obrazovanjem odraslih i njihovim prekvalifikacijama već 15 godina. Ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se upišu u besplatne programe obrazovanja odraslih i stekni prvu/višu razinu kvalifikacije, ili da se prekvalificiraju u određena zanimanja.
Tako se organizira osposobljavanje za poslove pčelara, jednostavni poslovi u zanimanju konobar i kuhar, njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba, te za zanimanja
zidar, tesar i pekar.

Možete se javiti ukoliko ste odrasla osoba s nižim razinama kvalifikacije (jednogodišnje/dvogodišnje/trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje), odrasla osoba u dobi između 15 – 34 godine sa završenom osnovnom školom, te dugotrajno nezaposlena osoba starija od 34 godine sa završenom osnovnom školom, sa završenim programom strukovnog osposobljavanja za jednostavne poslove
ili ste završili jednogodišnju, dvogodišnju, trogodišnju ili četverogodišnju školu.

Prijave se primaju najkasnije do 28.03.2018. , a to možete učiniti putem: E-pošte na adresu: info@pouka.hr, ili osobno u Pučkom otvorenom učilištu POUKA, Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac, prvi kat – prijemni ured, svaki radnim dan od 8:00 do 20:00 sati.

Projekt će provesti nositelj projekta, POUKA, te partneri RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o. i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac.

U projektu “UČENJEM DO ZAPOSLENJA” omogućiti će se stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada za ciljnu skupinu od 110 odraslih osoba s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO-u (Hrvatski kvalifikacijski okvir), u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja) i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1 – 4.2 prema HKO-u.

 

Članovi ciljnih skupina će po završetku projekta steći prvu kvalifikaciju ili višu razinu kvalifikacije čime su povećali svoju zapošljivost na tržištu rada.
Ciljne skupine koje će biti odabrane putem oglasa i javnih poziva u medijima, diseminacijom letaka i anketiranjem u područnom uredu HZZ-a Karlovac će na kraju projekta steći nove kompetencije i povećati svoju zapošljivost te imati mogućnost korištenja interaktivne web stranice POUKA-e savjetodavnog karaktera na kojoj će ciljna skupina po okončanju projekta i dalje moći obavljati konzultacije i tražiti pomoć, savjet i upute o mogućnostima educiranja i zapošljavanja.

Trajanje projekta je 30 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Kontakt osobe za više informacija:
Voditelj projekta: Ivanka Ivković
Ravnateljica: Ivana Latković, prof.

Kontakt informacije:
Tel: 047 / 642 – 938
Fax: 047 / 642 – 937
E – mail: info@pouka.hr

(Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Pouka.)

Facebook Comments