U ponedjeljak zbor građana Mjesnog odbora Ogulin

Kako bi jedan od gradskih trgova mogao s ponosom nositi ime pokojnog generala Petra Stipetića nužno je i održavanje zbora građana.
Naime, Vijeće Mjesnog odbora Ogulin poziva građane ulice I. G. Kovačića s kućnih brojeva 1., 2., 3. i 5., ali i svu drugu zainteresiranu javnost na zbor građana. Zbor građana će se održati u ponedjeljak, 27. kolovoza, u velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin s početkom u 10:00 sati.

Na zboru građana svi zainteresirani mogu dati mišljenje i iznijeti svoj stav o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu.
Komisija za imenovanje ulica i trgova grada Ogulina utvrdila je tekst Nacrta prijedloga Odluke o određivanju imena novog trga u Ogulinu, a nakon dostavljene inicijative ogulinske Udruge za demokraciju i civilne aktivnosti.
Na sjednicama su istaknute velike zasluge generala Petra Stipetića u stvaranju Republike Hrvatske.

Lokacija predloženog trga nalazila bi se na dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića i to: od raskrižja s ulicom Bernardina Frankopana do raskrižja s ulicom Ivana bana Mažuranića. Do promjene bi došlo na sljedećim adresama: ulica Ivana Gorana Kovačića, kućni brojevi 1, 2, 3 i 5.

Facebook Comments