Učenički dom Ogulin proširit će djelatnost

Domski odbor Učeničkog doma Ogulin donio je 21. rujna Odluku o proširenju djelatnosti, te je osnivaču, Karlovačkoj županiji, uputio zahtjev za davanje suglasnosti na tu odluku.
Županijska skupština Karlovačke županije, na sjednici u petak, donijela je Odluku o dopuni djelatnosti, kojom se djelatnost Učeničkog doma dopunjuje sporednom djelatnošću, a to je pružanje usluga smještaja u vremenu kad se dom ne koristi, ili djelomično ne koristi za smještaj i prehranu učenika smještenih u domu.

Vodstvo Učeničkog doma zahtjev je obrazložilo činjenicom da vlastitim prihodima žele poboljšati standard učenika.

Trenutno je Učenički dom Ogulin popunjen sa daleko manjim brojem učenika nego što  imaju mogućnosti za smještaj.Odnosno, u njemu je  28 učenika, od čega je 11 s prebivalištem na području naše županije. Privlačenjem učenika s područja cijele Hrvatske, djelomično je kompenziran nedostatak učenika na našem prostoru.

Facebook Comments