„1,2,3 – imamo prava svi!“.

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ danas je održala press konferenciju u sklopu završetka Projekta promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici „1,2,3 – imamo prava svi!“. Projektne aktivnosti provodile su se u partnerstvu s osnovnim školama Banija, Grabrik i Mahično, te Društvom Naša Djeca Karlovac, te Udrugom Carpe Diem. Projekt je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 20.000,00 kuna. Projektne aktivnosti provodile su se na području grada Karlovca i okolnih mjesta. Cilj provedbe projekta bio je osvještavanje djece i građana o važnosti zaštite dječjih prava, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite dječjih prava. U sklopu projekta održalo se šest ciklusa interaktivno-kreativnih radionica u osnovnim školama partnerima, pod nazivima „Prava i obveze djece“, „Konvencija o pravima djece“, „Što je manifest dječjih prava“, i „Izrada manifesta dječjih prava“. Ciklus radionica „Trening vještina 1,2,3“ provodio se s djecom Dječjeg vijeća iz Karlovca, pod stručnim vodstvom naše stručne suradnice, Jasminom Rendulić. Ostale prethodne spomenute cikluse radionica provodili su također naši stručni suradnici; Leo Staković, Natalija Špoljarić i Valentina Gambiroža. Također, snimale su se sve projektne aktivnosti kroz cjelokupno trajanje projekta te je u konačnici izrađen edukativni video o istim. Projekt ima socijalni utjecaj na građane kroz podizanje svjesti o zaštiti dječjih prava.
Ovim putem se zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, izvoditeljima, volonterima, a posebno hvala sudionicima tj. djeci iz osnovnih škola i njihovim učiteljima razredne nastave koji su pokazali izrazito ugodnu suradnju.

Facebook Comments