Aktualno OG sada Ogulin

“Direktor ŽUC-a Stjepan Turković krivo tumači zakon, ali pokazuje i nedostatak znanja”

OGportal je objavio tekst  29. ožujka pod naslovom “Tko održava sustav za odvodnju?” u kojem se može pročitati da nas je direktor ŽUC-a Stjepan Turković uputio da to pitanje uputimo u gradsku upravu, odnosno gradonačelniku Daliboru Domitroviću. Mi smo to i učinili, a Stjepan Turković vjerojatno neće biti zadovoljan odgovorom zamjenika gradonačelnika Daniela Vukelje, u kojem stoji:

“Stjepan Turković, direktor Županijske uprave za ceste Karlovac, u svom navodu krivo tumači zakon, ali  pokazuje i nedostatak znanja što se tiče struke.

Stjepan Turković u odgovoru brka pojmove odvodnja ceste i mjesna kanalizacijska mreža.

Niže citiram članak 27 stavak 1 Zakona o cestama na koji se direktor Turković poziva:

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom koja prolazi kroz naselje ne održava:
– sustav za odvodnju, ako je dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže,
– javnu rasvjetu,
– zelene površine, drvorede i samostalno ukrasno grmlje,
– pothodnike i nathodnike u funkciji pješačkog prometa,
– biciklističke i pješačke staze izvan kolnika,
– tramvajske, odnosno željezničke pruge.

Mjesna kanalizacijska mreža na području MO Salopek selo, uključujući ulicu Sabljak selo, tzv. “Zona D”, još nije izgrađena. U tijeku je prilagodba projektne dokumentacije kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje putem EU fondova. Gradnja će započeti kad budu odobrena financijska sredstva, a projekt u suradnji provode Vodovod i kanalizacija Ogulin i Hrvatske vode Zagreb.

Što se ŽC 3219 tiče, tu se radi o odvodnji ceste. Dakle radi se o površinskoj odvodnji ceste, o cijevi položenoj u trupu prometnice čija svrha je, kako joj samo ime kaže, prikupljati i odvoditi kišnicu i vodu nastalu topljenjem snijega s ceste.

Temeljem Odluke ministra mora, prometa i infrastrukture ŽC 3219 je razvrstana kao javna cesta kojom upravlja Županijska uprava za ceste (članak 2 stavak 1 točka 19 Zakona o cestama), a sukladno članku 4 istog zakona građevine za odvodnju ceste su dio javne ceste.

Prema tome, nema dvojbe da je odvodnja ŽC 3219, isto kao i sama prometnica, u nadležnosti Županijske uprave za ceste Karlovac, te da je za zagađenje Zagorske Mrežnice odgovoran direktor ove tvrtke Stjepan Turković”- navodi u odgovoru zamjenik gradonačelnika Daniel Vukelja.